CO MOŻNA ZABRAĆ NA PIERWSZĄ WIZYTĘ?

1. Aktualne wyniki badań laboratoryjnych krwi (najpóźniej sprzed 3 miesięcy), ponieważ mogą być pomocne w przygotowaniu indywidualnych zaleceń żywieniowych. Osoby mające problemy zdrowotne zachęcam do wykonania badań KRWI NA CZCZO tj. morfologia ogólna; CRP; poziom glukozy na czczo; profil lipidowy-trójglicerydy, cholesterol całkowity oraz jego frakcje LDL i HDL; poziom hormonu TSH. Dodatkowo można wykonać badanie insuliny; Ft3; Ft4; anty-TPO; anty-TG. W celu wskazania dodatkowych badań proszę o kontakt.

UWAGA! WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH NIE SĄ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA NA KONSULTACJĘ DIETETYCZNĄ.
PRZED KONSULTACJĄ I W WYSŁANIEM WYNIKÓW BADAŃ PROSZĘ O KONTAKT W CELU PODPISANIA RODO.


2. Uzupełniony dzienniczek żywieniowy i aktywności fizycznej (kliknij, aby pobrać wzór dzienniczka).

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE

1. Na każdą wizytę Pacjent powinien zapisać się z minimum kilkudniowym wyprzedzeniem. Czas oczekiwania na wizytę wynosi od 1 do 14 dni. Pacjenci zapisywani są w możliwych wolnych terminach, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Na dzień lub dwa przed umówionym terminem wizyty wysyłam wiadomość e-mail lub SMS do Pacjenta w celu koniecznego potwierdzenia wizyty. W przypadku braku potwierdzenia Pacjent będzie wykreślony z listy.

2. W przypadku braku możliwości przybycia na wizytę w umówionym terminie, proszę o kontakt telefoniczny najpóźniej 3 dni przed dniem planowanej wizyty. W przypadku braku kontaktu Pacjenci nie będą zapisywani na kolejne wizyty.

3. Czas oczekiwania na odbiór Indywidualnego Planu Żywienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od wizyty/uregulowania płatności. Wszelkie pisemne korekty do jadłospisu są możliwe do 7 dni od jego otrzymania. 

4. W gabinecie obowiązuje płatność gotówką i kartą. 

PIERWSZA WIZYTA TRWA (45 minut)

1. Na pierwszym spotkaniu przeprowadzam szczegółowy wywiad żywieniowy,
który pozwoli mi określić błędy żywieniowe i ustalić indywidualnie dopasowany plan diety wraz z zaleceniami. Wywiad uwzględnia pytania dotyczące:

 • sposobu odżywiania, aktywności fizycznej i stylu życia
 • preferencji smakowych
 • przyjmowania leków i suplementów diety
 • współistnienia ewentualnych schorzeń

2. Następnie wykonuję pomiary antropometryczne oraz analizę składu ciała.
Uzyskane wyniki pozwolą na precyzyjny dobór planu żywienia oraz określeniu celów diety.

Pomiary składu ciała profesjonalnym najlepszej jakości, medycznym analizatorem składu ciała Jawon X-Contact 356 (kliknij, aby dowiedzieć się więcej)

CO ZAWIERA PLAN ŻYWIENIA?

WIZYTA KONTROLNA (20 minut, zalecane 1-2 razy w miesiącu)

 • ocena postępów i omówienie efektów stosowanej diety
 • ponowne wykonanie pomiarów antropometrycznych i analizy składu ciała
 • ewentualne skorygowanie dalszego planu diety

PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik* przyjmuje do wiadomości, że Indywidualny Plan Żywieniowy dietetyk Patrycji Sankowskiej-Świebodzińskiej ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:Dz.U.2006 r. Nr 90 poz. 631).
 2. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do Indywidualnego Planu Żywieniowego dietetyk Patrycji Sankowskiej-Świebodzińskiej. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania Indywidualnego Planu Żywieniowego we własnej diecie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Indywidualnego Planu Żywieniowego jak i jego części:
  1. udostępniania i prezentowanie Indywidualnego Planu Żywieniowego dietetyk Patrycji Sankowskiej osobom trzecim (w tym instruktorom siłowni, fitness itp.), za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom trzecim wydanej przez dietetyk Patrycję Sankowską-Świebodzińską,
  2. publikowanie niezależnie od formy publikacji, za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom trzecim wydanej przez dietetyk Patrycję Sankowską,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom trzecim wydanej przez dietetyk Patrycję Sankowską-Świebodzińską.
 3. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Indywidualnego Planu Żywienia dietetyk Patrycji Sankowskiej-Świebodzińskiej nie została ujawniona osobom niepowołanym.
 4. Dietetyk Patrycja Sankowska-Świebodzińska może wystąpić na drogę sądową z Użytkownikiem w przypadku rozpowszechniania (bez zgody) Indywidualnego Planu Żywieniowego dietetyk Patrycji Sankowskiej-Świebodzińskiej.

Użytkownik* – osoba fizyczna, dla której został przygotowany Indywidualny Plan Żywieniowy dietetyk Patrycji Sankowskiej-Świebodzińskiej