II KONGRES KOBIET W TUCZNIE

Krótka relacja z II Kongresu Kobiet w Tucznie (28.09.2019), w którym miałam przyjemność brać udział. Mogliśmy posłuchać licznych prelekcji oraz panelu dyskusyjnego w kategorii „inność” i „edukacja”. W parku kobiet czekały na uczestników spotkania liczne stoiska. Dziękuje za przyznanie mi nagrody w kategorii biznes oraz możliwość wygłoszenia wykładu.